Polityka prywatności Marboss E-Point:

Ochrona danych osobowych

1.1. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja regulaminu Marboss e-point  jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Marboss e-point . Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji umowy to: imię i nazwisko, pełny adres klienta, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.

W odniesieniu do danych osobowych Klienta albo przez art.6 ust. 1 lit.f RODO w odniesieniu do danych osobowych innych osób.

1.2. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Marboss e-point informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail.

1.2.1. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

1.3. Dane przetwarzane przez okres realizacji współpracy, jak również po jej zakończeniu w celach określonych w przepisach prawa (cel archiwalny).

1.4. Klientowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

1.6. Wszystkie dane osobowe naszych klientów są zabezpieczone przed jakimkolwiek niepowołanym użyciem. Komputer będący naszą własnością, gromadzący dane Klientów jest należycie zabezpieczony i umieszczony w chronionym pomieszczeniu firmy. Nie ma zatem możliwości by dane osobowe stały się w jakikolwiek sposób własnością osób trzecich.

Możliwość usunięcia danych osobowych

Jeśli chcesz usunąć dane osobowe z naszej bazy, skontaktuj sią z nami pisząc na adres epoint@marboss.eu tytułem wiadomości „DANE OSOBOWE” a wszelkie Twoje dane zostaną usunięte.

 GIODO

Zbiory Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego lub zebrane za pośrednictwem innych kanałów komunikacji z Klientem zostały zgłoszone przez Administratora do rejestru zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod następującymi nazwami:

a. Klienci e-point (numer zgłoszenia: , numer księgi: )
b. Newsletter e-point  (numer zgłoszenia: , numer księgi: ).

Polityka prywatności i Cookies

1.1. Administrator (firma Marboss, Przemysław Balon, ul. Zawale 16, 34-123 Chocznia właściciel sklepu Marboss.eu) używa w swojej działalności plików zwanych cookies (dalej: „Cookies”) w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb Użytkowników i mierzenia ich zainteresowania.

1.2 Stronami trzecimi, które dodatkowo mogą umieszczać na Urządzeniu Użytkownika Cookies są:

Google: polityka prywatności,

Facebook: polityka prywatności,

Microsoft: polityka prywatności,

Instagram: polityka prywatności.

1.3. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane są przetwarzane w celach:

1.3.1. Nasza strona internetowa wykorzystuje Cookies w celu dostosowania zawartości stron Marboss.eu do Państwa preferencji, uwierzytelnienia Państwa w serwisie w celu udostępnienia treści dostępnych wyłącznie dla zalogowanych użytkowników oraz w celu tworzenia statystyk wykorzystania naszych usług. Cookies mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przy pomocy którego Użytkownik łączy się z internetem funkcje przyjmowania Cookies.

Sposoby na wyłączenie Cookies:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html