Reklamacje i zwroty w sklepie Marboss E-point:

§ 5 Procedura reklamacji

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres epoint@marboss.eu w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji (niezbędny jest również protokół reklamacyjny podpisany przez kuriera)
3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1
przedmiotowego regulaminu. Link do pobrania formularza reklamacyjnego tutaj
4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.
5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
6. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
7. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 
§ 6 Zwrot towarów

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w
terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres epoint@marboss.eu lub pocztową w formie pisemnej na adres: Marboss Przemysław Balon ul. Zawale 16, 34-123 Chocznia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2  do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim. 
Link do pobrania formularza  tutaj
4. Sklepu zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy
oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
8. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 
§ 7 Zwrot pieniędzy

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.
2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

Informacja dla Kupujących

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulaminem sklepu internetowego www.marboss.eu/e-point
prowadzonym przez Przemysława Balon zwrotom nie podlegają towary sprowadzane i przygotowywane na indywidualne zamówienie klienta.

TKANINY zwrotom podlegają tylko i wyłącznie tkaniny zakupione w całych wałkach. Tkaniny cięte na wymiar NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.


W odniesieniu do poniższych umów, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – tkaniny sprzedawane na metry traktowane są jak zamówienia na indywidualne zamówienie Klienta i nie polegają zwrotowi.
b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda konsumenta który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;